Kiki

Sinds augustus 2019 werken wij met het VVE programma KIKI, kansen in kinderen.

KIKI woont bij ons in huis en is er ter ondersteuning voor de ontwikkeling van de kinderen..

De activiteiten van KIKI zijn verwerkt in maandthema’s. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt.

KIKI gaat ook logeren bij de kinderen!

KIKI is een veelzijdig educatief programma voor gastouders.

Met behulp van de beer Kiki voeren wij activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert:

  • Motoriek
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Spraak & Taal
  • Rekenprikkels.

De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s.

De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt.

Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren.